pdf_Test-dodaj pytanie

MONoTest generator

Dodawanie pytań

Dodaj do puli zadań nowe pytanie i 3 odpowiedzi. Określ, która jest prawidłowa i wybierz dziedzinę.
Po zmoderowaniu pytanie pojawi się w puli (sprawdzenie poprawności i zgodności z tematyką).
Podpis będzie używany przy wyświetlaniu pytań testu.
Jeśli posiadasz większą ilość ciekawych pytań podeslij je mailem (np. plik tekstowy) na adres:
kontakt@testywp.pl by mak0sPytania oczekujące na akceptację:

Metody przeprowadzenia instruktażu by Awak
- Dowódcza, przywódcza, integracyjna
- Pośrednia, zdalna, bezpośrednia
- Dyrektywa, pokazowa, kolegialna
- prawidłowa 3

Ile województ było w Polsce przed reformą administracyjną w 1999r. by
- 19
- 49
- 56
- prawidłowa 2

Kimbatant to by Piski
- każda osoba która nie należy do sił zbrojonych
- Każdy członek sił zbrojonych, z wyjątkiem personelu medycznego i duchowego
- Osoba która przeżyła konflikt zbrojny
- prawidłowa 2

Czego dotyczyła Konwencja haska z 21 grudnia 1904r? by piterrG
- Sposobu prowadzenia walki na lądzie
- Ochrony okrętów szpitalnych
- Sposobu rozpoczęcia wojny
- prawidłowa 2

Jaki procent rozkazów wyjazdu podlega sprawdzeniu w każdym miesiącu? by piterr
- Nie mniej niz 5 %
- Nie mniej niż 10 %
- Nie mniej niż 15 %
- prawidłowa 2

W jakim odstępie czasu wymieniana jest amunicja na wartowni? by piterr
- Co trzy miesiace
- Co 6 miesiecy
- Wg potrzeb
- prawidłowa 2

Wsparcie projektu

v. 18.06.2020 - tryb dodawania testów użytkownika

© by mak0s ®