Dodaj pytanie | Testywp

MONoTest generator

Dodawanie pytań

Dodaj do puli zadań nowe pytanie i 3 odpowiedzi. Określ, która jest prawidłowa i wybierz dziedzinę.
Po zmoderowaniu pytanie pojawi się w puli (sprawdzenie poprawności i zgodności z tematyką).
Podpis będzie używany przy wyświetlaniu pytań testu.
Jeśli posiadasz większą ilość ciekawych pytań podeslij je mailem (np. plik tekstowy) na adres:
kontakt@testywp.pl by mak0sPytania oczekujące na akceptację:

Wsparcie projektu

ver. styczen - 2023 - Pule szkol pdf

© by mak0s ®