Egzamin z WF

Kalulator Wojskowego corocznego egzaminu sprawności fizycznej wg nowych norm 2024 r. zgodny z:
"ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych"

Dane żołnierza
marszobieg na 3000m


:
podciąganie się na drążku wysokim

bieg wahadłowy 10 × 10 m


,
skłony tułowia w przód w czasie 2 minut

ver. maj - 2022 (kreator egzaminu z WF)

© by mak0s ®