Kreator egzaminu z WF

Na podstawie danych żołnierza oraz wskazanych parametrów kreator określa ilości i czasy poszczególnych dyscyplin. Wynik podaje w symulatorze by ręcznie skorygowac dane wg upodobań.
Dane żołnierza


ver. maj - 2022 (kreator egzaminu z WF)

© by mak0s ®