Rozbierzonści w Rozporządzeniu

Tworząc aplikację natknąłem się na kilka rozbierzności, które występują w Rozporządzaniu (przycisk Podstawa prawna), a które mogą mieć wpływ na realny wynik na egzaminie. Powinieneś mieć to na uwadze. Stan an dzień 07.07.2021 r. - Rozporządzenie zostało częściowo poprawione.

Nieprawidłowe zaznaczenie punktów na "zaliczenie" konkurencji w tabelach

W niektórych tabelach np. Tabela punktowa nr 3 dla mężczyzn oznaczone jest, że 1 podciągnięcie (przynajmniej 9pkt) nie zalicza egzaminu dla grup wiekowych wszystkich poza 2 grupą wiekową.

Co innego mówi zapis pod tabelą - 9pkt zalicza konkurencję co odpowiada 1 podciagnięciu dla ww. grup.

W aplikacji warunkiem zaliczenia konkurencji są zaciemnione pola w tabeli, a nie opisy pod tabelą. Jest to bardziej rygorystyczne podejscie. Zatem sugerujac sie aplikacją na pewno zaliczysz nawet gdyby oceniąjacy sugerował sie opisem pod tabelą. Błędy w Rozporządzeniu wystepują w najniższych wartosciach granicznych i sa opisane poniżej.

    (Aktualne) Rozbierzności w opisach w Rozporządzeniu:
  • Tabela punktowa nr 3 - podciąganie mężczyzn i kobiet- zaliczenie konkurencji w aplikacji wg tabeli, a nie ilości pkt pod tabelą (mężczyzn 9pkt, kobiet 17pkt), gdzie zaliczenie niekiedy nastąpiłoby przy 0 ilości podciągniec
  • Tabela punktowa nr 1 - marszobieg kobiet - zaliczenie konkurencji w aplikacji wg tabeli (22.4pkt), a nie ilości pkt pod tabelą (22pkt), gdzie zaliczenie nastąpiłoby o 5s wolniejszym biegu na 3km
  • Tabela punktowa nr 4 - uginanie ramion kobiet - zaliczenie konkurencji w aplikacji wg tabeli (15.3pkt), a nie ilości pkt pod tabelą (15pkt), gdzie zaliczenie nastąpiłoby po 1 ugieciu ramion mniej


Powyższe błędy mają wpływ na wynik egzaminu - inne niemające implikacji w wynik opisałem w poście.

Jeśli uważasz, że znalazłeś błąd w aplikacji daj mi znać.

ver. maj - 2022 (kreator egzaminu z WF)

© by mak0s ®